Service

Service

Vi er behjelpelig med service på følgende:

  • Service på MF og FENDT traktorer

  • Service på gressklipperer

  • Service på motorsag

  • Vi tar også service på alle traktor merker

  • Vi tar små servicer og oppdrag ute på bygda med servicebil

  • Ac service og ac fylling

  • Sveise jobber

Best på Service

Eik Senteret selger produkter av høy kvalitetsmessig standard og driftssikkerhet. Som en del av dette inngår et velkvalifisert og effektivt servicesystem med høy fagkompetanse, god dokumentasjon og riktig verktøy. Undersøkelser som er utført av fagpressen viser gang på gang at Eik Senteret er en av de beste i bransjen på service.
Denne posisjonen har vi oppnådd gjennom målbevisst kompetanseutvikling. I samarbeid med våre dyktige leverandører legger vi til rette for kontinuerlig oppdatering på våre produkter både med hensyn til dokumentasjon og opplæring.

Gjennom Metaservice, vårt eget skreddersydde intranett, har mekanikere ved samtlige Eik Sentre tilgang til alle verkstedshåndbøker, instruksjonsbøker, servicemeldinger og annen informasjon om produktene de selger. Eik Sentrene kan også gå direkte inn på informasjonssidene til fabrikkene og hente ut teknisk informasjon, laste ned siste versjon programvare for feilsøking av elektronikksystemer samt finne tekniske løsninger.

Datamaskiner brukes i større grad enn tidligere i det praktiske arbeidet på verkstedene. Utviklingen av dagens landbruksmaskiner går stadig raskere, og bruk av avanserte elektroniske og hydrauliske systemer er en realitet. Feilsøking og diagnose ved bruk av datamaskiner gjøres raskt og sikkert. Både ved verkstedet og i servicebilen har mekanikeren med seg en koffert med elektroniske komponenter tilpasset de forskjellige modeller. Når diagnosen først er stilt, har derfor mekanikeren nødvendig utstyr til skifte ut den defekte delen. Dette gjør at maskinen kommer raskt tilbake i drift.